SAVANORIŠKA EUROPOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS SISTEMA EQUASS (EUROPEAN QUALITY IN SOCIAL SERVICES)

ETIKOS KODEKSAS

Šio kodekso tikslas – apibrėžti veiklos ir elgesio principus, kurių turi laikytis kiekvienas Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus darbuotojas, savanoris, narys vykdydamas savo pareigas ir funkcijas. Susipažinkite.

TEISIŲ CHARTIJA

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius, vykdydamas savo misiją ir siekdamas užtikrinti organizacijos paslaugų gavėjų teises, (vadovaudamasis Žmogaus teisių apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais), sudarė šią teisių Chartiją. Susipažinkite.

KOKYBĖS POLITIKA

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus Kokybės politika įvardina Organizacijos misiją, viziją, vertybes, strategines veiklos kryptis, Organizacijos Kokybės tikslus. Susipažinkite.

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

Tai neskelbtinos informacijos konfidencialumui, įrašų tikslumui, paslaugų gavėjų privatumui, orumui ir fizinei neliečiamybei užtikrinti skirtas tvarkos aprašas (priedas). Susipažinkite.

SKUNDŲ VALDYMO APRAŠAS

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius nagrinėdamas skundus vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo, nešališkumo ir operatyvumo principais. Susipažinkite.

PASLAUGŲ KATALOGAS IR VEIKLOS APRAŠAS

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus teikiamų paslaugų aprašas nustato socialiai pažeidžiamų šeimų, asmenų gyvenančių skurdo ir žemiau skurdo ribų, asmenų su negalia, senyvo amžiaus, nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų, asmenų siunčiamų Kauno miesto probacijos tarnybos ir seniūnijų teikiamų paslaugų tvarką ir sąlygas. Susipažinkite.

Svetainėje naudojami sausainukai. Susipažinkite su mūsų privatumo politika.